ewsum.info
Informácie

Kancelária krajinného dizajnu

Kancelária krajinného dizajnuWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Vytvárať, zlepšovať a udržiavať vybudované, prírodné a sociálne prostredie. Krajinná architektúra je licencovaná odborná disciplína zaoberajúca sa krajinným dizajnom, environmentálnym dizajnom a environmentálnym plánovaním. Odborníci v oblasti krajinnej architektúry pracujú vo všetkých mierkach – od domácej krajiny po komerčné a firemné lokality, parky, zelené chodníky, komunity, národné parky a lesy – pri plánovaní, navrhovaní, špecifikovaní a budovaní krajiny. Úlohou záhradných architektov je zorganizovať a dať charakter budúcej spravovanej alebo vybudovanej krajine, priniesť rovnaké zručnosti do formovania a výstavby terénnych foriem, rastlín, štruktúr a materiálov a služby klientovi, ako architekt prináša do budova.

Obsah:
  • HLAVNÝ NÁJDCA
  • Dizajn krajiny
  • Katedra krajinnej architektúry
  • Katedra krajinnej architektúry a urbanistického plánovania
  • MA krajinná architektúra
  • Ateliér krajinnej architektúry
  • Navrhovanie pre budúcnosť
POZRITE SI SÚVISIACE VIDEO: Nápady na dizajn firemnej kancelárie – VizX Design Studios – (855) 781-0725

HLAVNÝ NÁJDCA

Formálne bola založená v Hangzhou v novembri Kancelária sa nachádza v Pekingu. Súčasným predsedom 6. rady je Chen Zhong a je tu tiež 9 viceprezidentov, členov rady, 41 stálych členov rady, 1 generálny tajomník a 4 zástupcovia generálneho tajomníka. CHSLA si kladie za cieľ organizovať a spájať profesionálov krajinnej architektúry, zakladať a rozvíjať čínsky systém krajinnej architektúry, zvyšovať úroveň vedy, techniky a umenia, podporovať oddanosť ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, budovať a rozvíjať ekologické, krásne a trvalo udržateľné ľudské sídla.

CHSLA uskutočňuje akademické výmeny na podporu akademického rozvoja, teoretického výskumu, šíri pokročilé technológie, popularizuje vedecké a technologické poznatky, vydáva akademické knihy a knihy popularizujúce vedu, podieľa sa na hodnotení a výskume dôležitých projektov a rozvojových stratégií a poskytuje poradenské služby v oblasti vedy a techniky. , organizuje medzinárodné akademické výmenné aktivity, podporuje mimovládnu medzinárodnú vedeckú a technologickú spoluprácu, organizuje priemyselné výstavy LA a šíri informácie.

V súčasnosti má CHSLA celkom 17 pridružených skupín, z toho 12 odborných komisií teória a história, vzdelávanie, informácie, krajinné rastliny a staré stromy, ekologická ochrana krajiny, ekonómia a manažment výskumu, mestská zeleň, kultúrna krajina, výbory pre technológiu normalizácie LA, krajinná verejnosť umenia atď.

Čínska spoločnosť krajinnej architektúry CHSLA je akademická, veda popularizujúca a nezisková národná podniková spoločenská organizácia dobrovoľne vytvorená odborníkmi z čínskej krajinnej architektúry a oficiálne registrovaná ministerstvom občianskych záležitostí.

Súčasný prezident Chen Zhong. Medzinárodná výmena. Akademické podujatia.


Dizajn krajiny

Návrh projektu sa líši od náčrtu v tom, že schematicky, ale presne zobrazuje rozloženie prvkov terénnych úprav záhradných chodníkov, pozemkov, vodných stavieb, skaliek, malých architektonických foriem a terénnych úprav stromov, kríkov, kvetinových záhonov, kvetov postele. Návrh krajinného projektu poskytuje jasné zónovanie a členenie územia na funkčné plochy oddychová zóna, detské ihrisko, recepcia, vstupná plocha a pod. K projektu krajinnej úpravy je pridaný zoznam plánovaných stromov a kríkov. Uveďte umiestnenie funkčných svietidiel a osvetlenia krajiny.

Program krajinnej architektúry na University of Manitoba je akreditovaný program, ktorý spĺňa štandardy krajiny.

Katedra krajinnej architektúry

Filozofia dizajnu MASU Planning podporuje holistický prístup s dôrazom na miesto a identitu v krajinách, ktoré vytvárame. S naším inovatívnym a pozoruhodným architektonickým prístupom vytvárame riešenia silne zakorenené v tradícii severského dizajnu a spoločnej kultúrnej histórii. Naše návrhy sa opierajú o jasné nápady vyplývajúce zo špecifického charakteru každého jednotlivého miesta. Naším cieľom je vytvárať nové krajinné príbehy spájajúce čestnosť, robustnosť, stimulujúce skúsenosti a inkluzívne vlastnosti. Ceníme si vytváranie príležitostí pre šport, aktívne trávenie voľného času a hry, ako aj pokojné priestory s priestorom na vnímanie a rozjímanie okolia. MASU Planning preberá všetky typy krajinnej architektúry, od plánovania vo veľkom meradle až po vývoj koncepcie, strategický dizajn, detaily a riadenie projektov. Zameriavame sa najmä na mestské priestory, rozvoj miest, kultúrne inštitúcie a obytné a vzdelávacie prostredia pre ľudí všetkých vekových kategórií. Udržateľnosť myslíme a aplikujeme zo širokej perspektívy a využívame ju na integráciu aspektov od adaptácie na klímu po hodnotenie životného cyklu materiálov, ako aj ekonomické a sociálne hľadiská do vízie našich krajinných návrhov.

Katedra krajinnej architektúry a urbanistického plánovania

Ako profesionálni dizajnéri a krajinní architekti sme hrdí na naše podrobné plány krajiny. Náš proces plánovania nám pomáha poskytnúť vám presnejšie ceny a plynulejšiu inštaláciu, čo je súčasťou toho, že vám umožníme zrealizovať váš sen. My sme si dali prácu dopredu, aby sme ušetrili peniaze a čas pri inštalácii. Tu nájdete niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, čo môžete očakávať počas procesu spolupráce s jedným z našich talentovaných dizajnérov v rámci našich služieb v oblasti trávnika a krajiny. Ted Lare nesie prísľub vysokej kvality, profesionálneho krajinného dizajnu a naším cieľom je, aby bol tento proces pre majiteľov domov čo najjednoduchší.

Tento obsah je zablokovaný. Ak chcete zobraziť obsah, prijmite súbory cookie.

MA krajinná architektúra

Odošlite svoj životopis a portfólio nie väčšie ako 10 MB spoločnosti jody marktessier. Sme tím záhradných architektov a dizajnérov, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa krajina s časom a používaním vyvíja. Ako dizajnérska firma s kompletnými službami hlboko investujeme do celého prostredia. Vytvárame celkovú identitu a víziu pre každý projekt skúmaním a vývojom premyslených, miestne špecifických, klimaticky vhodných krajín, ktoré spájajú ľudí s ich vonkajším priestorom. To nás núti vytvárať kreatívne naprogramované vonkajšie priestory, ktoré odhaľujú zmysel pre krásu, objavovanie, súdržnosť a udržateľnosť. V konečnom dôsledku každý prispôsobený dizajn spája architektúru s krajinou, vďaka čomu sa každý projekt cíti ako osobitná destinácia s dlhou životnosťou štýlu.

Ateliér krajinnej architektúry

Aktuálne zdroje pre študentov Kontaktujte nás. Tešíme sa na Vašu návštevu! Vyplňte prosím kontaktný formulár a my sa vám ozveme! Kontaktujte April Brohawn abrohawn umd. Prehliadka Marylandskej univerzity. Pozrite si tiež stránku AGNR pre potenciálnych študentov, kde nájdete užitočné zdroje vrátane informácií o finančnej pomoci a štipendiách. Vitajte v krajinnej architektúre!

Integrované dizajnérske štúdio, ktoré odstraňuje tradičné hranice medzi architektúrou, grafickým dizajnom, krajinnou architektúrou a mestským dizajnom.

Navrhovanie pre budúcnosť

Shades of Green je štúdio záhradnej architektúry, ktoré sa zaviazalo podporovať udržateľné krajinné postupy prostredníctvom vytvárania jedinečných a inovatívnych dizajnových riešení, ktoré integrujú krajinu ľudstva a prírody v prospech oboch. Vytvárame jedinečné krajiny tým, že zahŕňame fyzické a kultúrne kontexty krajiny, ako aj akékoľvek prvky špecifické pre miesto projektu. Každý projekt má svoje vlastné výzvy.

SÚVISIACE VIDEO: Rady pre študentov krajinnej architektúry - Thorbjörn Andersson

Park Redwood Place, ktorý poskytuje rozmanitú hru pre širokú komunitu, poskytuje prístup k veľkej, prispôsobenej hernej štruktúre, preliezačkám z padlých kmeňov, rotačkám a šikmej lezeckej stene. Výškový projekt Lindley, ktorý sa nachádza na južnom okraji Little Italy v centre San Diega, má prirodzene inšpirovaný minimalistický dizajn s terasou a strešnou terasou. Komplex ponúka nové vstupné námestie a sériu vonkajších miestností, ktoré poskytujú príležitosti na vonkajšie vzdelávanie. Nový dizajn podporuje tri rôzne zóny – každú inšpirovanú komponentmi, ktoré tvoria umenie jazyka. Preskočiť na obsah. Sme skupina rôznych osobností, ktoré spolupracujú na budovaní priestorov, ktoré sú zakorenené v kontexte.

Navrhovanie záhrad zahŕňa veľa zručností, ale predovšetkým kreativitu.

Študenti sa učia dizajn podporovaný prostredníctvom vznikajúcich a súčasných priemyselných počítačových technológií, aby mohli vizualizovať, komunikovať a prezentovať návrhy pomocou CADD, 3D modelovania, vizualizácie, ilustrácií a techník digitálnej fotografie. Náš program kombinuje prácu v kurze s podmienkami spolupráce, takže študenti získavajú pracovné skúsenosti v reálnom svete. Študenti z prvej ruky objavujú prepojenia medzi prácou v kurze a profesiou krajinného dizajnu a prinášajú to, čo sa naučili v každom pracovnom semestri, späť do triedy, aby pokračovali v budovaní kľúčových zručností zamestnateľnosti. Program exkurzie zahŕňa botanické záhrady, rezidenčné lokality, konferencie dizajnérov krajiny Ontario a obchodné výstavy. Krajinný dizajn je kooperatívny študijný program poskytujúci školenie v oblasti navrhovania mnohých typov krajinných oblastí s dôrazom na rezidenčný dizajn krajiny, ako aj skúsenosti s komerčnými a inštitucionálnymi lokalitami.

Krajinná architektúra je profesia poskytujúca služby krajinného plánovania, dizajnu a manažmentu na zlepšenie a ochranu prírodného a zastavaného prostredia. Krajinná architektúra ako disciplína sa venuje pochopeniu a riadeniu ľudských a environmentálnych síl, ktoré menia krajinu. Záhradní architekti plánujú a navrhujú miesta pre zdravie, bezpečnosť a blaho občanov prostredníctvom systematického rozhodovania, ktoré integruje vedu, umenie a technológiu.


Pozri si video: Klarisky diškurz: Rok slovenského dizajnu