Nový

Hráte piesne a zvuky zvierat

Hráte piesne a zvuky zvierat


ZVUKY VERZE VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Človek počas svojej dlhej evolučnej cesty zdokonalil nielen jazyk, to znamená sériu zvukov, z ktorých každý dostal presný význam, ale aj výrazy, spôsoby obliekania, postoje, signály atď. to znamená sériu akcií na komunikáciu s blížnymi a ostatnými. Dokonca aj iné zvieratá v priebehu svojho vývoja prijali rovnaké stratégie (väčšina z nich je pre človeka nanešťastie stále nepochopiteľná) na komunikáciu medzi sebou navzájom aj medzi zvieratami rôznych druhov vyžarovaných hlasovým prístrojom; máme zvuky, ktoré môžu byť tiež zvuky, ktoré môže zviera vydávať pomocou rôznych častí tela, napríklad gorila, ktorá si bije päsťami do hrude, alebo štrkáč, ktorý chvostom vydáva charakteristický zvuk.

V tomto stĺpci chceme uviesť zvuky a verše, ktoré vytvárajú rôzne zvieratá.

Vyberte kategóriu zvierat, ktoré vás zaujímajú:

Karty podľa kategórie


Video: zvuky zvierat dedina