Rôzne

Ochrana druhov a životného prostredia

Ochrana druhov a životného prostredia


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Za posledných niekoľko desaťročí sa rozšírila obava, ktorú spája čoraz viac ľudí: prežitie mnohých živočíšnych a rastlinných druhov je ohrozené, hlavne dotieravosťou a nepredvídateľnosťou nášho druhu. V tomto stĺpci sa bude hovoriť o tomto a o tom, čo možno urobiť, aby sa zabránilo tomu, že tento možno jedinečný a určite veľmi vzácny jav (biodiverzita našej planéty) zmizne z kozmu.

Téma ochrany životného prostredia je veľmi široká a zahŕňa veľa oblastí poznania. Ak stĺpec nedokáže osloviť všetkých, zameria sa na tie body, ktoré spoločná kultúra v danom predmete nepozná alebo zanedbáva.

Naše články

Z opustených krajín, z lesa, nezmyslov

Úžasné je, že mnoho samozvaných ochrancov životného prostredia, chváliteľov minulosti, okrem voľného chovu, hlása opustenie intenzívneho poľnohospodárstva, aby sa vrátilo k extenzívnemu poľnohospodárstvu. Ak by to bolo tiež možné, a nie je to možné, vzhľadom na to, že na zväčšenie obrábaných plôch je veľmi málo fyzického priestoru, znamenalo by to okamžitý koniec všetkých foriem divého života v ... (prečítať článok)


Video: Týždeň ochrany životného prostredia