Rôzne

Svetový hlad - video

Svetový hlad - video


VIDEO

Svetový hlad

Mnoho, príliš veľa ľudí sa nepovažuje za človeka a dáva sa im iba omrvinka.
Týmto videom vám chceme pripomenúť, že sme všetci rovnakí a všetci máme rovnaké právo: právo žiť a žiť dôstojne.


Video: Jennifer Lopez - Im Glad Official Video